Ydelse Pris Beskrivelse
Rejsemedicinsk vejledning 200,- Pris på selve vaccinerne findes her…
Lægeerklæring ved sygemelding 300,- for studerende
Motorattest 400,- personer > 70 år eller med sukkersyge 600,-
Adoptionsattest 1250,-
Gruppe 2 konsultation 400,- inkl. eventuelle E-mail og telefon-konsultationer
Turister uden sygesikring 800,- Konsultation
Mulighedserklæring (erstatter uarbejdsdygtighedserklæring) 600,- Kan takseres efter individuel vurdering
Frihåndsattest ved sygdom 600,- 800,- ved Edi afregning
Attest til forsikringsselskab f.eks. i forbindelse med privathospitals-behandling eller rejseafbud privathospitals-behandling eller rejseafbud 600,-
Øvrige attester er efter aftale og tidsforbrug