I Danmark er det fastlagt ved lov, at alle børn skal tilbydes syv forbyggende helbredsundersøgelser i løbet af de fem første leveår. Undersøgelserne foregår hos den praktiserende læge i alderen 5 uger, 5 og 12  måneder, samt 2 år, 3 år, 4 år og 5 år.

Den praktiserende læge vurderer, om barnet er i trivsel, om det udvikler sig som forventet i forhold til sin alder (alderssvarende) og undersøger også barnet med udgangspunkt i eventuelle kendte sygdomme.

BØRNEVACCINATIONSPROGRAM

Ved flere af undersøgelserne bliver barnet vaccineret. Ved disse * foretages både børneundersøgelse og vaccination. Der startes altid med børneundersøgelsen hos læge eller sygeplejerske og lige derefter vaccination.

Alder                      Vaccination
3 mdr. Difteri-tetanus-kighoste-polio-Hib 1^ og PCV-1
5 mdr.* Difteri-tetanus-kighoste-polio-Hib 2^ og PCV-2
12 mdr.* Difteri-tetanus-kighoste-polio-Hib 3^ og PCV-3
15 mdr. MFR1
4 år* MFR2
5 år* Difteri-tetanus-kighoste-polio revaccination
12 år   HPV 1 og HPV 2

Såfremt I har spørgsmål angående børnevaccinationer, (f.eks. vedr. manglende vaccinationer, eller hvornår disse er foretaget) kan man gå ind på Dansk Vaccinationsregister via sundhed.dk.